Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Maandag 11 maart 2024 om 19:30 uur
Het Ontmoetingscentrum, Spoorstraat 7 in Wierden
Graag aan- of afmelden via: secretaris@tvwierden.nl

Heeft u zelf punten die u graag wilt bespreken in de ALV op 11 maart of wilt u toetreden tot het bestuur?
Mail dan voor 4 maart 2024 naar secretaris@tvwierden.nl.

In het belang van de vereniging vragen wij jullie allemaal om aanwezig te zijn bij deze vergadering.
De vereniging dat zijn wij.

Met sportieve groet,

Voorzitter                     Leo Dubbers
Secretaris                     Esther Schlömer
Penningmeester          Aniek Polman

 • Beknopte Agenda Algemene Ledenvergadering
  Leden van TV Wierden hebben de volledige agenda per mail ontvangen.
 1. Opening.
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken en ingekomen agendapunten.
 4. Het verslag van de ALV op 13 maart 2023 ligt ter inzage.
 5. Jaarverslag door de secretaris.
 6. Nieuws uit diverse commissies.       
 7. Financieel verslag.
 8. Bestuursverkiezing.
  Pauze
 9. Samenwerking met Approach.
 10. Wat verder ter tafel komt.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.