Wijziging van Jeugdfonds Sport- en Cultuur, aanvulling op kindpakket
Via deze pagina informeren wij u over een wijziging in het Jeugd Sport- en Cultuurfonds van de gemeente Wierden. Tot op heden werd de uitvoering van dit fonds voor onze gemeente geregeld door Sam&Overijssel, vanuit Zwolle. Per 1 januari 2024 wordt de uitvoering in eigen beheer genomen. De gemeente richt een eigen fonds op: het Jeugd Sport- en Cultuurfonds Wierden.

Inkomensgrens wordt verhoogd
Deze overgang brengt enkele positieve veranderingen met zich mee. Allereerst zal de inkomensgrens voor het Jeugd Sport- en Cultuurfonds worden verhoogd van 110% naar 120% van het sociaal minimum, in lijn met het Kindpakket. Dit betekent dat meer kinderen in aanmerking komen voor ondersteuning, waardoor zij de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan sport- en cultuuractiviteiten.

Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds bedraagt maximaal €600,- per jaar per kind. Dit bedrag is verdeeld in €300,- voor sport, zoals de voetbalclub en €300,- voor cultuur, zoals muziekles. Deze bijdrage wordt rechtstreeks overgemaakt aan de betreffende vereniging of instelling voor sport en cultuur en is dus specifiek bedoeld voor de contributie of het lesgeld. Voor andere maatschappelijke activiteiten kunnen huishoudens aanspraak maken op het Kindpakket.

Kindpakket
Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds Wierden is een aanvulling op het Kindpakket. Het Kindpakket bedraagt maximaal €350,- per jaar per kind. Dit geld kan worden besteed aan diverse maatschappelijke activiteiten zoals schoolreisjes, activiteiten, fietsen, schoolspullen, en meer. Het doel is ervoor te zorgen dat alle kinderen, ongeacht de financiële situatie van hun huishouden, volop kunnen deelnemen aan activiteiten en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Aanvragen
Huishoudens kunnen zelf een aanvraag indienen voor het fonds of Kindpakket. Hiervoor is een DigiD nodig. Het Zorgloket van de gemeente Wierden kan eventueel ondersteunen bij het indienen van een aanvraag. Aanvragen lopen vanaf 1 januari via de website van de gemeente Wierden:

Zegt het voort!
De gemeente wil natuurlijk zo veel mogelijk kinderen kunnen ondersteunen met het fonds en Kindpakket, zodat zij optimaal kind kunnen zijn. Daarvoor is het belangrijk dat ouders weten van het bestaan van het fonds en Kindpakket. Ons verzoek dan ook aan u: zegt het voort aan ouders om ze op deze mogelijkheden te wijzen.

Hopelijk kunnen we zo alle kinderen in de gemeente Wierden dezelfde kansen bieden!

Vragen
Wilt u meer weten over het Jeugd Sport- en Cultuurfonds of het Kindpakket?
Neem dan contact op met ons Zorgloket, via zorgloket@wierden.nl of 0546 – 58 09 90