TV Wierden is een tennisvereniging met als doel haar leden te faciliteren om te tennissen en te laten genieten van deze sport.
Hiertoe wordt een ledenadministratie bijgehouden, waarbij de volgende gegevens van de leden worden vastgelegd:

• Voornaam en Achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• Pasfoto
• Bankrekeningnummer

Deze gegevens zijn nodig voor onder andere de communicatie, de ledenpas en voor het lidmaatschap van de KNLTB en worden bewaard gedurende het lidmaatschap en na opzegging binnen 4 weken verwijderd.
Deze persoonlijke gegevens zijn in beheer bij de secretaris en de penningmeester en digitaal opgeslagen. Behoudens deze 2 functionarissen en de voorzitter heeft verder niemand rechten voor toegang tot deze gegevens. TV Wierden gaat met deze persoonlijke gegevens zeer vertrouwd om, waarbij te allen tijde wordt voldaan aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). TV Wierden heeft een verklaring van de Stichting AVG waarin zij zich akkoord heeft verklaard met de wijze waarop TV Wierden het AVG-programma heeft doorlopen (zie download). Ieder lid kan via de secretaris inzage krijgen in de volledig ingevulde checklist.
Daarnaast wordt van ieder (nieuw) lid toestemming gevraagd of foto’s, films etc. van hen gebruikt mogen worden voor eigen gebruik binnen TV Wierden voor bijvoorbeeld de website en social media (zie download).
Ieder lid kan op elk moment bij de secretaris of penningmeester inzage vragen in zijn/haar persoonsgegevens die bij TV Wierden zijn vastgelegd.

Dit privacy beleid is opgemaakt te Wierden op 21 januari 2019

Leo Dubbers                      Aniek Polman                Esther Schlömer
Voorzitter                           Penningmeester            Secretaris

Download hier de AVG-Verklaring.
Download hier de toestemmingsverklaring: