TV Wierden is een tennisvereniging met als doel haar leden te faciliteren om te tennissen en te laten genieten van deze sport.

Hiertoe wordt een ledenadministratie bijgehouden, waarbij de volgende gegevens van de leden worden vastgelegd:

• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Woonplaats
• geboortedatum
• telefoonnummer
• Email adres
• Pasfoto
• bankrekeningnummer

Deze gegevens zijn nodig voor o.a. de communicatie, inning contributie, de ledenpas en voor het lidmaatschap van de KNLTB.
Deze persoonsgegevens zijn in beheer bij de ledenadministrateur. TV Wierden gaat met deze persoonlijke gegevens zeer vertrouwd om.

Zoals u wellicht weet dient elke vereniging te voldoen aan de nieuwe privacy wet, die begin 2018 van kracht is geworden. Wij zijn op dit moment volop bezig hieraan invulling te geven teneinde aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen met als doel een verklaring van de AVG-stichting te verkrijgen waarin zij zich akkoord verklaart over de wijze waarop TV Wierden aan de AVG voldoet.

Hiertoe wordt o.a. van ieder (nieuw) lid toestemming gevraagd of foto’s, films etc. van hen gebruikt mogen worden voor eigen gebruik binnen TV Wierden voor b.v. publicatie op de website, facebook etc.

Ieder lid kan op elk moment bij de ledenadministrateur inzage vragen in zijn/haar persoonsgegevens die bij TV Wierden zijn vastgelegd.

Nadat wij in het bezit zijn van de AVG-verklaring zullen wij u nader informeren.

Het Bestuur

Download hier de toestemmingsverklaring:

Toestemmingsverklaring AVG TV Wierden