Privacy beleid

TV Wierden is een tennisvereniging met als doel haar leden te faciliteren om te tennissen en te laten genieten van deze sport. TV Wierden verwerkt persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en alleen voor het doel waarvoor ze verkregen zijn.

Hiertoe wordt een ledenadministratie bijgehouden, waarbij de volgende gegevens van de leden worden vastgelegd:

  • Voornaam en Achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Pasfoto
  • Bankrekeningnummer

Deze gegevens zijn nodig voor het lidmaatschap van TV Wierden, de communicatie, de ledenpas, inning van de contributie en voor het lidmaatschap van de KNLTB, inclusief het gebruik van de KNLTB-Clubapp. De gegevens worden bewaard gedurende het lidmaatschap en na opzegging binnen vier weken verwijderd.

Deze persoonsgegevens zijn in beheer bij de secretaris en de penningmeester en digitaal opgeslagen. Behoudens deze twee functionarissen en de voorzitter heeft verder niemand rechten voor toegang tot deze gegevens. TV Wierden gaat met deze persoonlijke gegevens zeer vertrouwd om, waarbij te allen tijde wordt voldaan aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). TV Wierden heeft een verklaring van de Stichting AVG waarin zij zich akkoord heeft verklaard met de wijze waarop TV Wierden het AVG-programma heeft doorlopen. Ieder lid kan via de secretaris inzage krijgen in de volledig ingevulde checklist.

Daarnaast wordt van ieder (nieuw) lid toestemming gevraagd of foto’s, films etc. van hen gebruikt mogen worden voor eigen gebruik binnen TV Wierden voor bijvoorbeeld de website en social media.

Ieder lid kan op elk moment bij de secretaris inzage vragen in zijn/haar persoonsgegevens die bij TV Wierden zijn vastgelegd. Hiervoor kan een mail gestuurd worden naar secretaris@tvwierden.nl.